UN SORTEIG MÀGIC!

Pensem que començar el 2021 amb bon peu és molt important per a tots i ens hem proposat ajudar a que així sigui. Com? Fent que aquests Reis siguin més màgis que mai…

SORTEGEM, A TRAVÉS DEL NOSTRE INSTAGRAM, DOS RELLOTGES GARMIN FÉNIX 6 SAPPHIRE!

CADA RELLOTGE ESTÀ VALORAT EN 849 €! UN SERÀ PER A TU I, L’ALTRE, PER A QUI TU ESCULLIS.

El funcionament del sorteig serà el següent:

1) Segueix-nos

2) Deixa un comentari mencionant a un amic o familiar a qui vulguis fer feliç

3) Fes-ho abans del 5 de gener. El dia de Reis, a les 12h del migdia, anunciarem el nom dels guanyador@s. I a partir del, ja podreu venir a Frasquet a recollir el vostre regal.

Recorda que has de participar a través del nostre Instagram, clicant aquí. Moltíssima sort!?

Bases legals:

1.Empresa organitzadora del sorteig

L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és l’empresa Frasquet Joiers S.A, amb domicili social en Carrer de Jacint Verdaguer, 14, 08500 Vic, Barcelona.

2.Finalitat del sorteig

La finalitat d’aquest sorteig és premiar als seguidors de Frasquet Joiers a Instagram per la seva fidelitat.

3.Àmbit geogràfic i participants

Aquestes promocions tenen àmbit nacional.

4.Àmbit temporal

El termini de la promoció s’iniciarà el dia 29/12/2020 a les 10.00h i finalitzarà el 5/1/2021, a les 20:00h. Només tindrà lloc a través de la pròpia pàgina d’Instagram de Frasquet Joiers i sota el compliment de les presents bases legals.

5.Participants

Poden participar en la mateixa de manera gratuïta i voluntària, els residents a Espanya, registrats prèviament en la xarxa social Instagram amb un únic usuari real i que segueixin a Frasquet Joiers. Hauran de participar activament en el sorteig segons la mecànica disposada en aquest document. No podran participar en aquest sorteig els treballadors de Frasquet Joiers ni col·laboradors directes o indirectes que hagin intervingut en la promoció o en la impressió dels materials corresponents a aquests, així com els seus familiars en primer grau.

Si es produís tal circumstància, Frasquet Joiers descartarà de manera automàtica aquestes participacions. Frasquet Joiers no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Frasquet Joiers es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta mentidera o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, Frasquet Joiers es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la devolució dels premis.

6.SORTEIG

Hi haurà dos premis entre tots els usuaris que:

1) ESMENTIN  1 amic al qual oferirien el segon dels premis d’aquesta publicació.

2) Siguin seguidors del nostre perfil d’Instagram.

7.Mecànica de la promoció

A partir del primer dia de la promoció i fins a l’últim dia inclòs, els seguidors d’Instagram de Frasquet Joiers podran participar en el present sortejo a través d’Instagram, esmentant  1 amic al qual oferir el segon regal d’aquesta publicació.

8. PREMI

El premi seran 2 rellotges Garmin Fénix 6 Sapphire, valorats en 849 € cadascun. El premi haurà de recollir-se en la joieria Frasquet Joiers de Vic a partir del 7 de gener. No es faran enviaments.

9.Mecànica d’adjudicació de premis

Serà un sorteig aleatori el guanyador del qual triarà la plataforma random.org

El guanyador autoritza al fet que el seu nom d’Instagram sigui publicat en les xarxes socials de Frasquet Joiers. El guanyador serà avisat mitjançant un comentari a la foto del sorteig i un missatge privat. Si el guanyador incomplís les normes d’aquest sorteig o no pogués ser localitzat dins dels terminis d’aquestes bases, el premi que li hi hagués correspondre, quedaria desert.

El participant no haurà d’incloure comentaris que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem d’advertir-te de les conseqüències i responsabilitats en les quals pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent d’aquestes. Frasquet Joiers actuarà immediatament davant una denúncia o una sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant qualsevol contingut que pugui considerar-se inadequat i procedirà a eliminar-lo immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari infractor.

Frasquet Joiers declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari dels seus comentaris puguin comportar-li a si mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva part o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, online o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d’il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. Per tant, el participant respondrà directament, mantenint a Frasquet Joiers indemne, davant qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi publicat.

10.Contacte amb el guanyador

Els guanyadors seran esmentats el dia 6 de gener den un post que ho anunciï. El guanyador haurà de contactar en un termini de 3 dies per a efectuar la comunicació. Si transcorregut el dies, Frasquet Joiers no obté resposta incloent totes les dades necessàries per a fer lliurament del premi, s’anul·larà el lliurament.

En el cas que algun guanyador o guanyadors no contestin dins dels dies indicat, Frasquet Joiers es reserva la facultat declarar desert el premi.

11.Desvinculació d’Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a Frasquet Joiers i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’utilitzarà per a tramitar la participació del participant i per a comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram.

12.Fiscalitat

La celebració del previst sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

13.Acceptació de les bases

La simple participació implica l’acceptació d’aquestes bases íntegrament pel que la manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d’aquesta, quedarà Frasquet Joiers alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en els quals incorri, excepte els quals expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d’aquest premi. En tal sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos reportats o despeses que no s’esmentin específicament en aquestes bases.

14.Drets de la propietat intel·lectual

Frasquet Joiers es reserva el dret d’usar els noms i imatges dels participants agraciats, així com de tots els participants a l’efecte de la seva utilització en fins publicitaris en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.